שלא לבשל לצורך כותים ביום טוב - שו"ע סימן תקיב' סעיפים ב,ג

י"ב אייר תשע"ט
דין ביצה שנולדה ביום טוב - שו"ע סימן תקיג' סעיף א'

מומלץ בשבילך