הקדשת שיעור

שלא יטריד דבר את דעתו בעת תפילתו

מומלץ בשבילך