שכר מצווה - מצווה ושכר עבירה - עבירה

מומלץ בשבילך