שינוי מוסרי מהותי באדם כולל את כל הויתו

מומלץ בשבילך