הקדשת שיעור

שינוי מגמה - בסיוע לאחאב הנבואה בשרות המלוכה

ז' אלול תשע"א
פרק כ' פסוקים א-כב אליהו לא נמצא והפרק הזה הופך את המגמה של אליהו בפרק יט'

מומלץ בשבילך