שינוי גישה ביציאה לשידוכים

כ' אדר תשע"ט
עמוד 111 בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך