שחיטת השה - עזות דקדושה

כ"ז טבת תשע"א
המצוה הראשונה שמצטוים בני ישראל היא שחיטת השה - אלהי מצרים . מה יש בעזות דקדושה ומה שייכותה אלינו ?

מומלץ בשבילך