הקדשת שיעור

"שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך"

מומלץ בשבילך