הקדשת שיעור

"שבתי בבית ה' כל ימי חיי... ולבקר בהיכלו"- עבודת ההתחדשות והביקורת

מומלץ בשבילך