"שאמרתי ונעשה רצוני" - האם כך צריך להיות היחס לבני הבית ?

מומלץ בשבילך