הקדשת שיעור

ריבוי אוכלוסי השבטים לפי כמות התפקידים

כ"ה אייר תשע"ו
ספר במדבר פרק א'

מומלץ בשבילך