רוב הקרטריונים על פיהם מחפש אדם את בת זוגו בימינו הם שוליים ולא מכוונים למטרת הקמת הבית

י"א תמוז תשע"ו
עמוד 92

מומלץ בשבילך