הקדשת שיעור

רגע יצירת העם היהודי - בחפזון

כ"ט טבת תש"פ

מומלץ בשבילך