רבנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל ויחסו המיוחד והחביב למכון מאיר

מומלץ בשבילך