הקדשת שיעור

ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד

י"ח אלול תשס"ח
פרק כד פסוקים כ- כה פרשת בלק

מומלץ בשבילך