הקדשת שיעור

"ראיתי גאולת ישראל במו עיני"

מומלץ בשבילך