"ראה אנכי נותן לפניכם היום " - יחס האמינות בין הראיה לשמיעה

מומלץ בשבילך