הקדשת שיעור

קרבנות המוספים

ז' כסלו תשס"ט
פרשת פינחס פנחס פרק כח פסוקים ט - טז

מומלץ בשבילך