"קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אותם"

מומלץ בשבילך