הקדשת שיעור

"קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך"

י"ח אייר תשע"ח
פרק ו' פסוק א'

מומלץ בשבילך