קדושת הכהנים לא נתנת לויתור

ג' אייר תשע"ט
ספר ויקרא פרק כא' פסוק ו'

מומלץ בשבילך