הקדשת שיעור

קדושת ההתעמלות בישראל

כ"ג אייר תשע"ט
עמוד 34 בספר 'שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות' בהוצאת ספריית חוה . המאמר אורות המלחמה

מומלץ בשבילך