הקדשת שיעור

קדושת ארץ ישראל וקדושת האומה, קורבנות הציבור בארץ ישראל

כ"א תמוז תשע"ב
ניתן לצפות ולהוריד שיעורים נוספים של הרב קשתיאל ורבנים נוספים באתר "בני דוד"- www.bneidavid.org- לימוד פורה

מומלץ בשבילך