הקדשת שיעור

קבלת יסורי התשובה באהבה מעלה את האדם במעלות רבות ומזככת אותו

כ' אדר תשע"ה
פרק שמיני פסקה ב'

מומלץ בשבילך