צריך להיזהר מאוד מללמד חוב על עם ישראל !

מומלץ בשבילך