צערם של ישראל הוא דבר שיוצא ממנהגו של עולם

מומלץ בשבילך