צעקת הבינוני

כ"ג חשון תשע"ט
פרק ל"ה אשת הנביא עובדיה והנביא אלישע

מומלץ בשבילך