הקדשת שיעור

צלי אש - נצחון האלוהות על האליליות

כ"ג אדר תשס"ט

מומלץ בשבילך