ציבור יכולים להקריב את קרבן הפסח בטומאה , מה שאין כן היחיד

ב' אייר תשע"ט
משנה מסכת פסחים פרק ז' משנה ד'

מומלץ בשבילך