צורת ההתמודדות הנכונה של האדם עם תחושות מוסריות שלו

א' סיון תשע"ח
על פי הספר 'פסיכולוגיה של מעלה' מאת הרב יובל פרוינד קבצים כרך ב' עמוד קצד'

מומלץ בשבילך