' צדיק כתמר יפרח'- זה קרח ?

כ"ח סיון תשע"ב
צדיק כתמר יפרח סופי תיבות קורח- מובא בשם האר"י. למה התכוון האר"י ברמז הזה. מהי המסקנה ביחס למחלוקת בכלל , וההבדל בין קרח, לבין דתן ואבירם.

מומלץ בשבילך