הקדשת שיעור

צדיק באמונתו יחיה - בחבלי משיח

מומלץ בשבילך