פתיחות

ה' אדר ב תשע"ט
עמוד 115 בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך