פתיחה לספר מלכים - "והמלך דוד זקן בא בימים"

מומלץ בשבילך