פתיחה למוסר הקודש

כ"א תמוז תשע"ח
תחילת כרך ג'

מומלץ בשבילך