פשר שמה של שנת היובל

י' אייר תשע"ט
ספר ויקרא פרק כה' פסוק ח'

מומלץ בשבילך