הקדשת שיעור

# פרשת תרומה

00:00:00
א' אדר תש"פ
ספר שמות פרק כה' פסוק ד'

מומלץ בשבילך