הקדשת שיעור

# פרשת תצוה

00:00:00
ו' אדר תש"פ
ספר שמות פרק כה' פסוק ד'

מומלץ בשבילך