הקדשת שיעור

פרשת עקב

ט"ו אב תש"ע
האם לעבוד את ה' מתוך ציפיית השכר היא עבדה ראויה ? האם אכילה ושביעה היא דבר הרשות עבירה או מצוה ? האם יש עבירה באמירה "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה" ?

מומלץ בשבילך