פרשת מצורע

00:00:00
כ"ח אדר ב תשע"ד
עי"פ הגמרא במסכת הוריות דף יב' ע"ב

מומלץ בשבילך