הקדשת שיעור

פרשת מטות

כ"ט תמוז תשע"ח

מומלץ בשבילך