הקדשת שיעור

פרשת כי תשא והקשר לפרשת פרה

ט"ז אדר תש"פ
"תבוא האם ותקנח צואת בנה" - מדוע צריך פרה אמיתית לכפר על עגל שנעשה מזהב ?

מומלץ בשבילך