הקדשת שיעור

פרשת בלק

ח' תמוז תשע"ז
ספר במדבר פרק כב' פסוק ב'

מומלץ בשבילך