הקדשת שיעור

פרשיות מטות-מסעי- סיום חומש במדבר, חומש הדרך "ממצרים לירושלים"

מומלץ בשבילך