הקדשת שיעור

'פרקי אלישע' - בין המלך לעם ומלכי ארם - שליחותו של אלישע הנביא

ט"ז שבט תש"פ
שיעור של מבט על בדמותו של אלישע הנביא . מה היה תפקידו ? מדוע הרבה לעשות ניסים ? מה היה מעמדו בקרב העם, מול המלך ומול מלכי ארם . ומדוע לחץ אלישע על כפתור ההשמדה של בית אחאב

מומלץ בשבילך