פרקי אבות נתנו בהתאם לטבע האדם והבריאה

כ"ג תמוז תשס"ו
פרק א משנה ב עמוד כט למטה

מומלץ בשבילך