פסיביות היא מידה שלא מאפשרת קניין של תורה

ח' אייר תשע"ז
פרק שני הרע אצל הביישן - הפסיביות שלא מאפשרת להחיל את התורה במציאות

מומלץ בשבילך