הקדשת שיעור

פנחס - מעשהו של פנחס - בין אדם לחברו או בין אדם למקום ?

מומלץ בשבילך