פירורים משולחן גבוה - חלק א

ה' חשון תשע"ט
פסקאות א,ב

מומלץ בשבילך