עשרת המכות - הוכחות בדרך הכואבת

ג' ניסן תש"ע
האם לעשרת המכות היתה כוונה נוספת פרט לשבירת פרעה ומצרים ושחרור עם ישראל. אם כן מהי אותה כוונה?

מומלץ בשבילך